Wraz z końcem ciepłego, całkiem przyjemnego maja, przychodzi czas na kolejny, kalendarzowy miesiąc. Zgodnie z aktualnymi prognozami, czerwiec ma być wyjątkowo upalny - przewiduje się temperatury powyżej 30 stopni - oraz deszczowy. Na mieszkańców czeka ponadto cały tydzień dość gwałtownych burz. Połączenie niekoniecznie najlepsze, jak i niekoniecznie mile widziane. Tak to już niestety bywa o tej porze roku i trzeba jakoś przeżyć tych 30 dni. Na szczęście tutaj, w południowej części stanu Alabama, ludzie już dawno temu zdążyli przyzwyczaić się do takich warunków pogodowych. [więcej]

19.07Na forum pojawiła się informacja dla aktywnych użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się!

07.07Nowe ogłoszenie od administracji.

30.06Weź udział w Pokazie Talentów, uczcij należycie Dzień Czekolady oraz spróbuj wygrać konkurs jedzenia hot dogów na czas!

30.06Zaktualizowano ranking fabularny, pojawiło się nowe tło fabularne oraz zadania od Mistrza Gry.

19.06Rozpoczął się właśnie kolejny event. Zainteresowanych powitaniem lata zapraszamy tutaj.

14.06Administracja forum opublikowała wyniki oraz nagrodziła zwycięzców plebiscytu South Stars.

south haven

Sweet home Alabama, where the skies are so blue

99 y/o199 cm Main Street
Awatar użytkownika

sweet home alabama

where the skies

are so blue

w south haven od
zawsze
Post post by South Haven (30 listopada 2019, 13:33)
regulamin
I got new rules, I count 'em
Postanowienia Ogólne

1. South Haven, to forum typu second-life, stworzone z myślą o zapewnieniu miejsca służącego do dobrej zabawy i pozwalającego na przyjemne spędzenie wolnego czasu. Rejestrując się na nim, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad wynikających z netykiety).
2. Uprasza się, aby wszelkie prywatne spory rozwiązywać poza forum. Wobec użytkowników zachowujących się w sposób nieodpowiedni (niezgodny z zasadami netykiety), będą wyciągane stosowne konsekwencje.
3. Zabrania się propagowania na forum treści nazistowskich, rasistowskich, faszystowskich, homofobicznych, ksenofobicznych itp. w treściach dostępnych dla każdego użytkownika.
4. Administracja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania forum. O wszelkich napotkanych problemach oraz błędach, należy informować poprzez wysłanie wiadomości na konto South Haven lub w temacie służącym do kontaktu z administracją.
5. Regulaminy dotyczące rezerwacji, nieobecności, dezaktywacji oraz aktywacji kont, zamieszczone są w odpowiednich tematach i stanowią integralną część regulaminu głównego.
6. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie, każdorazowo będą omawiane przez opiekunów forum. Informacje dotyczące podjętych decyzji, zostaną zamieszczone w temacie z ogłoszeniami administracyjnymi.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do aktualizacji regulaminu. O wszelkich wprowadzonych zmianach użytkownicy będą informowani poprzez temat z ogłoszeniami administracyjnymi.

Konta i multikonta

1. Login powinien się składać z imienia oraz nazwiska postaci.
2. Na forum dopuszczamy możliwość powielania imion postaci. W przypadku nazwisk, dopuszcza się ich powielanie jedynie w przypadku odgrywania członków jednej rodziny.
3. Zabrania się odtwarzania na forum sławnych postaci, postaci historycznych, pochodzących z książek, filmów lub gier itp.
4. Aby konto zostało uznane za aktywne, należy uzyskać akceptacje stworzonej dla niego karty postaci. W tym celu:
a. dokonaj rezerwacji wizerunku i miejsca pracy;
b. uzupełnij wszystkie pola profilowe oraz wgraj awatar postaci;
c. stwórz temat z wypełnioną kartą postaci;
d. podbij temat z wypełnioną kartą postaci kolejnym postem.
5. Od momentu podbicia, karta postaci powinna zostać sprawdzona przez administracje forum maksymalnie w przeciągu 24 godzin. O wszelkich poprawkach, które należy nanieść, użytkownik będzie informowany poprzez prywatną wiadomość wysłaną z konta South Haven.
6. Na wniesienie poprawek do karty postaci, użytkownik ma 72 godziny od momentu otrzymania wiadomości zawierającej uwagi od administracji. Po upływie wskazanego w regulaminie czasu, karta postaci może zostać przeniesiona do archiwum (dotyczy kart częściowo wypełnionych) lub skasowana.
7. Jako wizerunek postaci, rozumiemy grafikę o wymiarach 200x320 pikseli, przedstawiającą osobę realną - znaną z imienia oraz nazwiska, ewentualnie pseudonimu.
8. Wizerunki występujące na forum nie mogą się powtarzać, przy czym:
a. administracja zezwala na tworzenie bliźniaczych postaci, posługujących się tym samym wizerunkiem;
b. użytkownik jest zobowiązany poinformować administrację o tworzeniu każdej bliźniaczej postaci.
10. Administracja zezwala na jednorazową zmianę wizerunku postaci w okresie 3 miesiecy. Aby to zrobić, należy zarezerwować nowy wizerunek według odpowiedniego kodu, podanego w regulaminie rezerwacji oraz złożyć zamówienie w dziale zamówień.
11. Każdy użytkownik forum na starcie może posiadać maksymalnie 4, aktywne multikonta. Aby móc utworzyć kolejne należy:
a. 5 konto: minimum 30 postów na wszystkich, aktywnych kontach
b. 6 konto: minimum 40 postów na wszystkich, aktywnych kontach
c. 7 konto: minimum 50 postów na wszystkich, aktywnych kontach
12. Administracja może odmówić użytkownikowi akceptacji kolejnej postaci w przypadku zauważenia nagminnego porzucania kont lub ich zaniedbywania.
13. Wszelkie konta, które nie zostały zaakceptowane przez administrację, mogą zostać skasowane po upływie minimum 2 tygodni od daty ich rejestracji na forum.

Postacie NPC

1. Licząc na to, że dzięki drobnej zachęcie będziemy mogli cieszyć się na forum bardziej zróżnicowanymi postaciami, administracja South Haven zdecydowała się umożliwić graczom stworzenie kont przeznaczonych specjalnie dla postaci NPC, które będą funkcjonowały na zasadach określonych w tej części regulaminu.
2. Konta NPC mogą zostać utworzone wyłącznie przez graczy aktywnie udzielających się na forum, czyli:
a. posiadających aktywne konto, funkcjonujące na forum od minimum miesiąca;
b. posiadających napisanych minimum 50 postów fabularnych (dotyczy łącznie wszystkich posiadanych kont);
c. w swojej historii aktywności, nie korzystających z opcji ponownej aktywacji konta, które wpadło do grupy nieaktywnych (bez złożonego zamówienia dezaktywacji) - w przeciągu ostatnich 3 miesięcy;
d. w swojej historii aktywności, nie majacych odnotowanego nagminnego porzucania kont.
3. Na każdego gracza przypada maksymalnie jedno konto NPC, które nie będzie wliczane do limitu możliwych do utworzenia multikont. Powinno być ono ponadto odpowiednio oznaczone, co do prowadzącej je osoby.
4. Konta NPC mogą zostać utworzone dla postaci spełniających poniższe warunki:
a. zaliczającej się do grupy wiekowej 35+ (za wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskano zgodę administracji);
b. pełniącej istotną rolę w warstwie fabularnej forum - członkowie forumowych organizacji, właściciele forumowych biznesów, postacie pełniące istotne funkcje w miasteczku, głowy rodzin graczy (np. rodzice, dziadkowie) lub inni ich istotni członkowie.
5. Postaci NPC tworzone przez graczy w ramach specjalnych kont, mogą zostać w każdej chwili wykorzystane przez Mistrza Gry, bez konieczności wcześniejszego uzyskania na to zgody. Obowiązkiem Mistrza Gry jest natomiast poinformowanie gracza prowadzącego daną postać o jej wykorzystaniu.
6. Przed stworzeniem Karty Postaci dla konta NPC, należy dokonać tradycyjnych rezerwacji: wizerunku oraz miejsca i stanowiska pracy. Administracja ma prawo odmówić akceptacji karty postaci dla konta, do którego gracz przypisał popularny wizerunek i/lub miejsce pracy oraz poprosić o ich zmianę. Ma to na celu uniknięcia blokowania wizerunków i miejsc pracy.
7. Postać NPC jest dodatkową postacią funkcjonującą na specjalnych warunkach - w jej przypadku czas na napisanie fabularnego posta, każdorazowo wynosi 21 dni.
8. Postaci NPC będą w odpowiedni sposób oznaczane na spisach zajętych wizerunków oraz miejsc pracy, a także przypisane do specjalnej grupy: the legends.

Rozgrywka fabularna

1. Rozgrywkę fabularną mogą prowadzić jedynie użytkownicy forum posiadający zaakceptowaną kartę postaci.
2. Od momentu uzyskania akceptacji karty postaci, użytkownik forum ma 3 dni na rozpoczęcie rozgrywki fabularnej, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Po przekroczeniu tego czasu, konto zostanie przeniesione do nieaktywnych, a zajmowany wizerunek wróci do obiegu.
3. Odstęp pomiędzy kolejnymi postami fabularnymi może wynosić maksymalnie 10 dni, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Po upływie tego czasu, konto zostanie przeniesione do nieaktywnych, a zajmowany wizerunek wróci do obiegu.
4. Na forum zezwala się na zamieszczanie treści przeznaczonych dla osób dorosłych, przy ich odpowiednim oznaczeniu (+18 lub znacznik hide).
5. Na forum dozwolona jest multilokacja, przy czym prosimy, aby oznaczać kolejność rozgrywek za pomocą numeru, ewentualnie poprzez wpisanie ich w sposób chronologiczny do kalendarza.
6. Użytkownik może dołączyć do rozgrywki prowadzonej przez dwoje lub więcej innych użytkowników, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z graczami biorącymi w niej udział.
7. Mistrz Gry może dołączyć do prowadzonej rozgrywki w przypadku, gdy któraś z postaci biorących w niej udział posiada informator lub złożyła prośbę o interwencje.
8. O zakończeniu rozgrywki prowadzonej w danym temacie, należy informować poprzez zamieszczenie stosownej informacji na końcu ostatniego postu.
9. Dozwolone jest rozpoczęcie nowej rozgrywki w zajętej lokacji, jeśli od ostatniego posta minęło co najmniej 10 dni, bądź jedna z postaci jest nieaktywna. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedna z postaci biorących udział w rozgrywce jest na nieobecności.
10. Na forum niedopuszczalne jest blokowanie wizerunków, o którym mówimy w przypadku, kiedy posty fabularne są dodawane regularnie, co 10 dni (o regularności mówimy, kiedy ma to miejsce minimum 3 razy pod rząd).
11. Administracja ma prawo do uznania za nieaktywne wszystkich kont, na których doszło do blokowania wizerunku.

Dezaktywacja i aktywacja

1. Administracja będzie poddawać dezaktywacji konta nieaktywne oraz zgłoszone do dezaktywacji w temacie z zamówieniami.
2. Karta Postaci dezaktywowanego konta oraz tematy osobiste (w przypadku wypełnionych kodów), zostaną przeniesione do forumowego archiwum.
3. Wizerunek, którym posługiwała się dezaktywowana postać wraca do obiegu po upływie godziny od momentu jej dezaktywacji.
4. Administracja umożliwia ponowną aktywacje konta, które zostało przeniesione do grupy nieaktywnych. W tym celu należy zarezerwować wizerunek postaci, napisać fabularny post oraz złożyć zamówienie w odpowiednim temacie.
5. Przed ponowną aktywacją konta może zajść konieczność wprowadzenia zmian w karcie postaci. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, użytkownik ma 72h na dokonanie wszelkich niezbędnych zmian.
6. W przypadku chęci ponownego aktywowania postaci posługującej się wizerunkiem zajętym przez innego użytkownika, należy uprzednio dokonać rezerwacji innego wolnego wizerunku i zgłosić odpowiednie zmiany przy wypełnianiu kodzie zamówienia.
7. Administracja ma prawo odmówić ponownej aktywacji postaci w przypadku, jeśli regularnie trafia ona do grona kont nieaktywnych.
Multikonta: brak
Odwiedź Profil Wyślij PW

Odznaki


Zablokowany

Wróć do „Dział organizacyjny”